قیمت: 45 هزار تومان سفارش محصول ارسال 120 هزار ایمیل مدت زمان 9 روز کاری قیمت: 9..." /> ارسال ایمیل انبوه 5 تا 40 درصد تخفیف
تا الان 40 نفر از تخفیف ما استفاده کرده اند که آخرین تخفیف 35 درصد بوده است.

ارسال 60 هزار ایمیل

مدت زمان 8 روز کاری

قیمت: 45 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 120 هزار ایمیل

مدت زمان 9 روز کاری

قیمت: 90 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 240 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

قیمت: 180 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 480 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

قیمت: 360 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال یک میلیون ایمیل

مدت زمان 30 روز کاری

قیمت: 720 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 2.5 میلیون ایمیل

مدت زمان 40 روز کاری

قیمت: 1.440"هزار تومان

سفارش محصول
"
"
"
بعد از اتمام ارسال گزارش در قالب پی دی اف مبنی بر تعداد ارسال شده - باز شده - کلیک شده و تعدادی از آخرین کسانی که تبلیغات شما را باز کرده اند برای شما ارسال خواهد شد
fShare
0
Pin It